Normen

Normen borgen een bepaalde basiskwaliteit van een methode. Daarom werken organisaties graag volgens een norm. Door te werken volgens normen is de kwaliteit van bepaalde handelingen, methoden, materialen of systemen gewaarborgd. In Nederland kennen we de ISO-norm, NEN-norm en de EN-norm.

ISO, NEN en EN

De ISO-norm is een internationale standaard en is opgezet om lijn te brengen in de enorme hoeveelheid nationale normen met hun eigen voorwaarden en eisen. Voor organisaties die internationaal opereren maakt ISO het eenvoudiger om in elk land aan alle eisen te voldoen.

De Nederlandse variant van de internationale ISO-norm heet NEN (afkorting van Nederlandse Norm) en de Europese normen EN (afkorting van Europese Norm). De ISO-norm CO2-uitstoot in transport en logistiek zal naar verwachting in 2022 ter beschikking komen. Waarschijnlijk wordt die norm dan overgenomen door de EU, als EN-norm die de bestaande EN16258 opvolgt.

Lees meer

Normen voor Carbon Footprinting

• GHG protocol – https://ghgprotocol.org
• GLEC – https://www.smartfreightcentre.org/en/how-to-implement-items/what-is-glec-framework/58/
• CCWG – https://www.clean-cargo.org (https://www.clean-cargo.org/data-methods)
• EN16258 – https://www.nen.nl/nen-en-16258-2012-en-178234
• SmartWay – https://www.epa.gov/smartway/learn-about-smartway
• Objectifco2 – http://www.objectifco2.fr