Over Ons

Blijvende prioriteit voor uitstootreductie

Al sinds het vorige programma heeft aandacht voor uitstootreductie (Klimaatakkoord) de hoogste prioriteit. Er zijn veel nieuwe inzichten en resultaten. Bovendien beschikken we nu over in de praktijk geteste methodes. De impact daarvan kan groeien door opschaling van gebruik. Dat geldt voor stadslogistiek, waar uitstootloze zones (Zero Emisson Zones) een grote impact gaan hebben op de inrichting van distributieketens. Maar dat geldt zeker ook voor multimodale achterlandketens die de voedingsaders van de mainports zijn.

De methoden en mogelijkheden van Carbon Footprinting en Carbon Added Accounting sluiten hier bij aan. Via deze site geven we inzicht in de methodologie, de wetenschappelijke achtergronden, en bronnen waar nuttige achtergrondinformatie te halen valt.