Over Ons

Over ons

Deze website is ingericht vanuit het Uitvoeringsprogramma 2021-2023 van de Topsector Logistiek.

De meerwaarde van de Topsector is de samenwerking tussen de verschillende stakeholders in de logistiek:

  • overheid
  • bedrijfsleven
  • kennisinstellingen

Dankzij deze samenwerking kunnen we innovatie versnellen en opschalen.

Blijvende prioriteit voor uitstootreductie

Al sinds het vorige programma heeft aandacht voor uitstootreductie (Klimaatakkoord) de hoogste prioriteit. Er zijn veel nieuwe inzichten en resultaten. Bovendien beschikken we nu over in de praktijk geteste methodes. De impact daarvan kan groeien door opschaling van gebruik. Dat geldt voor stadslogistiek, waar uitstootloze zones (Zero Emisson Zones) een grote impact gaan hebben op de inrichting van distributieketens. Maar dat geldt zeker ook voor multimodale achterlandketens die de voedingsaders van de mainports zijn.

De methoden en mogelijkheden van Carbon Footprinting en Carbon Added Accounting sluiten hier bij aan. Via deze site geven we inzicht in de methodologie, de wetenschappelijke achtergronden, en bronnen waar nuttige achtergrondinformatie te halen valt.

Over de organisatie in de praktijk

De samenwerking tussen de stakeholders in de sector is zichtbaar in de financiering: deze komt in eerste instantie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (MinIenW) en het Ministerie van Economische Zaken (MinEZK). Het budget wordt aangevuld met geld vanuit het bedrijfsleven en de kennisinstellingen.

Voor de uitvoering, schakelt de Topsector Logistiek een apart programma/projectbureau in: TKI Dinalog en Connekt. Deze werken qua ondersteuning als één virtuele organisatie. Maar de geldstromen, de rechtmatige contractering en de financieel administratieve verantwoording worden op basis van de doelstelling strikt gescheiden gehouden: Subsidie voor kennisontwikkeling via TKI Dinalog, of opdrachten voor opschaling via Connekt. Dit betekent dat TKI Dinalog verantwoordelijk is voor het onderzoek en Connekt voor de praktische toepassingen van dat onderzoek.