Nauwkeurige en betrouwbare CO2-footprint van logistieke activiteiten

Carbon Footprinting:
effectief CO2 reduceren

Er gebeurt al veel om klimaatverandering tegen te gaan. Dat is ook hard nodig. Gezien de urgentie is in het Europees Klimaatakkoord wettelijk vastgelegd dat bedrijven hun uitstoot voor 2030 aantoonbaar met 55% moeten reduceren ten opzichte van 1990. Het uiteindelijk doel: de netto uitstoot terugdringen naar nul. Carbon footprinting, CO2 in kaart brengen en toewijzen aan activiteiten, is onmisbaar om effectief reductiemaatregelen te kunnen nemen. Ook in de logistiek.

Deze website geeft inzicht in de internationaal gehanteerde rekenmethode en biedt praktische handleidingen om carbon footprinting correct en geverifieerd binnen een bedrijf toe te passen.

Carbon footprinting
opschalen

In de logistiek is al veel aan carbon footprinting gedaan. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de ISO 14083-norm, de internationale standaard voor carbon footprinting in de logistiek. En de ontwikkeling van de CountEmissionsEU wetgeving, waarin deze standaard verplicht is gesteld. Nu er een solide basis staat, is het zaak dat bedrijven zelf hun uitstoot gaan berekenen en toewijzen aan activiteiten. Zo kunnen ze effectief stappen zetten om hun footprint te verkleinen. Ook financieel levert dat voordelen op. CO2 op zendingsniveau toewijzen geeft namelijk waardevolle inzichten om de efficiency van de logistiek te optimaliseren en bedrijfsresultaten te verbeteren.

Carbon footprinting
conform EU-wetgeving

Om de CO2-uitstoot van álle Europese bedrijven binnen transport en logistiek te rapporteren en aantoonbaar te reduceren zijn drie zaken essentieel. De gedeelde informatie moet vergelijkbaar en betrouwbaar zijn. Ook moeten bedrijven de informatie simpel en snel kunnen berekenen. Met deze uitgangspunten is de CountEmissionsEU wetgeving ontwikkeld. Deze wetgeving maakt gebruik van de ISO 104083-norm als Carbon Footprintingmethodiek. Maar hoe pas je deze norm toe binnen een bedrijf of softwarepakket? We delen hier de belangrijkste punten.

Aan de slag met
ISO 14083-verificatie

De ISO 14083-norm maakt wel duidelijk wat bedrijven moeten doen, maar niet hoe. Topsector Logistiek liet daarom diverse tools ontwikkelen waarmee bedrijven stapsgewijs Carbon Footprinting implementeren en richting ISO 14083 verificatie werken. Bijvoorbeeld een Self Assessment Questionnaire en een Guidance Document. Met de verificatie garandeer je klanten en partners dat je CO2-uitstootrapportages aan de EU-eisen voldoen.

 

 

Carbon footprinting
opschalen

In de logistiek is al veel aan carbon footprinting gedaan. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de ISO 14083-norm, de internationale standaard voor carbon footprinting in de logistiek. En de ontwikkeling van de CountEmissionsEU wetgeving, waarin deze standaard verplicht is gesteld. Nu er een solide basis staat, is het zaak dat bedrijven zelf hun uitstoot gaan berekenen en toewijzen aan activiteiten. Zo kunnen ze effectief stappen zetten om hun footprint te verkleinen. Ook financieel levert dat voordelen op. CO2 op zendingsniveau toewijzen geeft namelijk waardevolle inzichten om de efficiency van de logistiek te optimaliseren en bedrijfsresultaten te verbeteren.

Carbon footprinting
conform EU-wetgeving

Om de CO2-uitstoot van álle Europese bedrijven binnen transport en logistiek te rapporteren en aantoonbaar te reduceren zijn drie zaken essentieel. De gedeelde informatie moet vergelijkbaar en betrouwbaar zijn. Ook moeten bedrijven de informatie simpel en snel kunnen berekenen. Met deze uitgangspunten is de CountEmissionsEU wetgeving ontwikkeld. Deze wetgeving maakt gebruik van de ISO 104083-norm als Carbon Footprintingmethodiek. Maar hoe pas je deze norm toe binnen een bedrijf of softwarepakket? We delen hier de belangrijkste punten.

Aan de slag met
ISO 14083-verificatie

De ISO 14083-norm maakt wel duidelijk wat bedrijven moeten doen, maar niet hoe. Topsector Logistiek liet daarom diverse tools ontwikkelen waarmee bedrijven stapsgewijs Carbon Footprinting implementeren en richting ISO 14083 verificatie werken. Bijvoorbeeld een Self Assessment Questionnaire en een Guidance Document. Met de verificatie garandeer je klanten en partners dat je CO2-uitstootrapportages aan de EU-eisen voldoen.

 

 

Betrouwbare standaardwaardes essentieel

Zogenaamde primaire data bieden de meest betrouwbare informatie. Dit zijn de data die bedrijven zelf meten. Bijvoorbeeld over brandstof of energieverbruik. Op basis van deze metingen kan de CO2-emissie nauwkeurig worden bepaald. Helaas is het (nog) niet altijd mogelijk om zelf te meten of gemeten informatie van ketenpartners te ontvangen. Daarom is het belangrijk dat er betrouwbare en bruikbare modellen en standaardwaardes voorhanden zijn: de secundaire data. Nauwkeurige steekproeven in de praktijk wijzen echter uit dat de huidige, populaire kengetallen geen realistisch beeld geven van de CO2-uitstoot. Daarom ontwikkelde de Topsector Logistiek een betrouwbaar en makkelijk alternatief, gebaseerd op primaire data: de Transport Performance Database.

Over Topsector Logistiek

Samen met bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen werkt de Topsector Logistiek aan de ambitie voor 2050: een concurrerende en emissieloze logistiek in Nederland. Om deze ambitie te behalen heeft de Topsector Logistiek onder andere een actieve bijdrage geleverd aan de realisatie van de ISO-norm 14083, de Transport Performance Database en het ondersteunen van bedrijven om Carbon Footprinting onderdeel te maken van hun bedrijfsvoering. Al deze nieuw ontwikkelde richtlijnen en producten zijn uitgebreid getest in de dagelijkse praktijk en beschikbaar voor bedrijven in Nederland en de EU.

Meer weten?

Heb je nog vragen over Carbon Footprinting binnen transport en logistiek? Neem dan contact op met Topsector Logistiek.

 

T     015 251 65 65
M    info@topsectorlogistiek.nl

 

Heb je een vraag en wil je gebeld worden? Dan kan je ook het formulier hiernaast invullen.