Carbon Footprinting
in de logistiek

Het is maatschappelijk gezien noodzakelijk om de uitstoot van broeikasgassen systematisch te reduceren, en wel zo snel mogelijk. Ook wordt er steeds meer een prijs aan CO2 gehangen, wat een steeds grotere invloed op de resultaten krijgt. Voor elk bedrijf wordt het daarom vanzelfsprekend om een CO2-boekhouding op te zetten naast de financiële boekhouding: een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Deze website is gericht op carbon footprinting in de logistiek.

Lees Meer

 

Methodologie

Er zijn verschillende methodes voor Carbon Footprinting en Carbon Accounting

Richtlijnen

Meten, berekenen, toewijzen en verminderen van CO2-uitstoot in transport en logistiek

Tools

Iemand die begint met het maken van CO2-uitstoot-schattingen komt al een heel eind met het lezen van richtlijnen en het opzetten van een eenvoudig model in Excel. Dat geeft een aardig gevoel voor wat het betekent, hoe de keten in elkaar steekt en wat ordegroottes zijn. Wie vervolgens de volgende stap wil zetten, komt eigenlijk automatisch uit bij de carbon footprinting tools die op de markt aangeboden worden. 

Modellen en (keten-)boekhoud tools 

De meeste tools helpen de gebruiker bij het maken van een complex model van de keten, en het schatten of voorspellen van de verbruikte hoeveelheid brandstof. 

Maar op dit moment komt een nieuwe generatie tools op. Deze zijn meer gericht op het “boekhouden” van de primaire data uit de operatie en het daaruit gestandaardiseerd berekenen van de uitstoot, zodat deze aan de juiste activiteit kan worden toegewezen. Het “boekhouden” betekent dat een administrateur of een accountant kan nagaan of de uitkomsten betrouwbaar zijn en dus een kloppend beeld van de werkelijkheid geven. Dat is van belang als er goedkeurende verklaringen nodig zijn, bijvoorbeeld voor rapportages of berekeningen van uitstoot-kosten.

Benchmarking

CO2-reductieprogramma’s ondersteunen deelnemers in het reduceren van uitstoot. In de kern vormen deze programma’s een neutraal platform voor het verzamelen en uitwisselen van kennis, data en best practices voor CO2-vermindering in logistiek en transport. Daarnaast hebben veel programma’s een rol in het stellen van concrete doelen per sector, community benchmarking, inzichtelijk maken van de carbon footprint van de gehele logistieke keten en het geven van erkenning aan deelnemers voor het realiseren van deze doelen.