Auditing

Auditing

Wie zich bezig houdt met Carbon Footprinting en uiteindelijk Carbon Added Accounting, moet erop kunnen vertrouwen dat de cijfers juist zijn. Voor de financiële boekhouding is auditing al jaren vanzelfsprekend.

Accountants controleren jaarrekeningen en kijken daarbij naar de gebruikte rekenmethodes en de input. Als die beide in orde zijn, kan de accountant erop vertrouwen dat de output klopt en daarmee de jaarrekening goedkeuren.

Hetzelfde principe gaat ook op voor Carbon Added Accounting: klopt de methodologie en is deze op de goede manier toegepast? En is de input kloppend t.a.v. juistheid, volledigheid en tijdigheid? Dan kan de accountant zijn goedkeuring geven aan de output, ofwel de ‘CO2-boekhouding’.

Auditing en certificering van software

Accountants beoordelen softwarepakketten voor CO2-boekhouding op hun werking:

  • Kloppen de berekeningen?
  • Zijn de berekeningen beveiligd tegen onrechtmatige wijzigingen?
  • Blijven de berekeningen ook kloppen als de software rechtmatig wordt aangepast?

Met andere woorden: is de software betrouwbaar en toekomstvast? Als het antwoord op die vraag ja is, kan de accountant hiervoor goedkeuring verlenen in de vorm van een ISAE 3000 certificaat. Dit proces is vergelijkbaar met dat van het ISAE 3402-certificaat dat gebruikt wordt voor financiële software. Daarbij gaat het dan om zaken als het aantal medewerkers op de loonlijst, de verloning en het verwerken van mutaties. Het achterliggende principe is bij beide certificaten hetzelfde.

Kwalificatie van schattingen 

Een verschil is dat softwarepakketten voor CO2-boekhouding ook werken met schattingen. Dat maakt het mogelijk dat een willekeurige schakel in de supply chain op elk moment kan starten met Carbon Added Accounting, ook al leveren niet al zijn partners dezelfde kwaliteit informatie. Voor informatiekwaliteit zijn vier classificaties vastgesteld: brons, zilver, goud en goud plus. Deze classificaties zijn voor iedereen in de keten transparant en te volgen. Als 80% van je cijfers ‘brons’ heeft, is er nog werk aan de winkel in je keten om nauwkeuriger cijfers te produceren.  

Auditing van input: verbandscontroles

Naast certificering van software is het noodzakelijk om vast te stellen dat de input kloppend is t.a.v. juistheid, volledigheid en tijdigheid. Dit doen accountants met wat anderen “cross checks”noemen: in hun jargon heet dat verbandscontroles. Hierbij vergelijken ze verschillende bronnen van informatie die op elkaar moeten aansluiten. Zo moet in de loonadministratie het aantal gewerkte uren volgens het roostersysteem gelijk zijn aan het aantal betaalde uren volgens de salarisadministratie. Dit soort vergelijkingen in transportketens gaan dan over het aantal gereden kilometers in een periode, het gemiddeld dieselverbruik van de voertuigen en de hoeveelheid diesel die getankt is in die periode. Door op deze manier de input te verifiëren, kan de accountant bevestigen dat die input juist, volledig en tijdig is en dat de berekende CO2-uitstoot klopt. Hiermee is het mogelijk om met Carbon Added Accounting te starten, zonder dat hier gespecialiseerde en schaarse CO2-accountants voor nodig zijn.

Toevoegen aan het bestaande ERP-pakket?

Het lijkt logisch om de uitstootboekhouding toe te voegen aan de ERP-software die een bedrijf hiervoor gebruikt. De praktijk is meestal weerbarstiger. ERP-pakketten worden namelijk meestal in een proces van jaren ingericht en aanpassingen zijn complex en daardoor kostbaar. Dat betekent dat het eenvoudiger en sneller is om te starten met een kant-en-klaar pakket. Er zijn verschillende SaaS-oplossingen op de markt waarmee iedereen direct aan de slag kan met het berekenen en alloceren van uitstoot.

Wie gaat er straks over?

Uitstootreductie was 10 jaar geleden nog onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Veel bedrijven vinden het belangrijk om niet alleen naar winst en aandeelhouderswaarde te kijken, maar ook te overwegen wat ze doen voor de maatschappij. Maar CO2-reductie is niet meer vrijblijvend. En vanwege het potentieel om niet alleen uitstoot, maar ook kosten te reduceren, is het zakelijk belang ineens een stuk groter. Nog afgezien van het gegeven dat overheden en klant reductie verlangen van bedrijven. In het kielzog daarvan wordt inzicht krijgen en kunnen geven een voorwaarde om zaken te blijven doen. Daarmee is het logischerwijs het domein geworden van de Controller en de CFO.