Software en diensten

Advies en andere diensten  

Waar let je op bij het kiezen van de juiste adviseur? 

Er zijn veel verschillende partijen die adviezen kunnen geven over Carbon Footprinting. Welk adviesbureau het beste past, is afhankelijk van verschillende zaken. Bijvoorbeeld of het gaat om een multinational of een bedrijf uit de MKB-sector. Adviesbureaus die veel met multinationals werken, kennen de dynamiek en de uitdagingen van dat soort organisaties. Over het algemeen is daar veel data beschikbaar en zijn er allerlei afdelingen die antwoorden op vragen kunnen geven, zoals bijvoorbeeld een rapportage-afdeling die informatie verstrekt. De uitdaging zit dan vaak meer in het managen van het proces. Bij een bedrijf uit de MKB-sector schakelen adviseurs juist vaak direct met de directeur als ze op zoek zijn naar informatie. En soms maakt deze zelf de afdruk van de gevraagde gegevens. Een belangrijke gemene deler is dat al deze adviseurs de taal van de logistiek spreken. Dat helpt bij het uitvragen, interpreteren en valideren van de juiste data. Want data is altijd de basis om mee te werken.  

 

Andere factoren die meespelen bij het uitkiezen van het juiste adviesbureau zijn: 

  • Welke kennis heeft het bureau over mijn branche? 
  • Wie zijn mijn interne gesprekspartners die ik koppel aan de adviseurs? En in hoeverre matcht dat goed? Data-analisten matchen prima met andere analisten die vanuit een wetenschappelijke hoek kijken. Maar soms is het belangrijk dat de adviseur ook weet hoe het is om met kratten te slepen. Of om toch die extra lading pallets in die ene vrachtwagen te krijgen. Als de match goed is, is de bereidheid om informatie te delen en feedback te ontvangen groter. 
  • Sluiten de ambities op elkaar aan? Wie wil beginnen met registreren van uitstoot, heeft een ander ambitieniveau dan iemand die een doelstelling heeft van 30% reductie.  
  • Klikt het op het persoonlijke vlak? Dit sneeuwt soms onder in ‘harde criteria’, maar kan het verschil zijn tussen succes en falen.  

Brancheorganisaties 

Brancheorganisaties zoals TLN, evofenedex en anderen zijn belangrijk als voortrekker in uitstootreductie. Ze denken mee, communiceren naar hun achterban en enthousiasmeren deze om aan de slag te gaan. Door in communities informatie te delen, benchmarks vast te stellen en samen te werken, ontstaan best practices. Voor de komende tijd ligt de focus in de campagne op duurzaam worden, en dan niet alleen vanuit een ‘milieugedachte’ maar juist ook vanuit de wetenschap dat CO2 en geld besparen hand in hand gaan. Als bedrijven anders gaan werken en starten met de registratie van hun uitstoot, krijgen ze nieuwe inzichten waarmee ze uitstoot reduceren en hun rendement verhogen. Voor de analyse daarvan helpt software zoals BigMile 

Reductieprogramma’s 

Een andere bron van advies is te vinden bij andere bedrijven: leren van de buurman is een van de goedkoopste manieren om advies te krijgen. De gelijkgestemden zijn makkelijk te vinden via reductie-programma’s en erkennings-programma’s. In Nederland is Lean & Green een bekend programma waar veel aandacht besteed wordt aan van elkaar leren. 

Informatie ontsluiten 

Topsector Logistiek helpt met informatie op verschillende niveaus.  

  • Problemen bij de toepassing van Carbon Footprinting (Toepassingsengineering): 

Bedrijven zoeken oplossingen voor concrete problemen en vragen waar ze in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Topsector Logistiek helpt door actief op te halen welke vragen dit zijn en vervolgens te toetsen wat dan de beste oplossingen daarvoor zijn. Deze oplossingen ontsluiten we op deze site in de vorm van veelgestelde vragen (FAQ’s). 

  • Grotere, complexere  problemen binnen Carbon Footprinting: 

Sommige vraagstukken moeten groter of breder worden geadresseerd. Hiervoor publiceren we de richtlijnen en application notes.  In de richtlijnen staat bijvoorbeeld beschreven op welke manier je uitstoot kunt alloceren aan individuele pakketten, in de application notes staat dan hoe je dit in de praktijk doet.  

Kennis delen, maar geen concurrentie-informatie 

Bedrijven uit dezelfde sector of branche kunnen dus veel van elkaar leren. Daarbij is het wel van belang om specifieker te zijn dan ‘de voedingssector’, want een melkvervoerder, een diepvriesmaaltijdenbezorger en bierbrouwer hebben allen hun eigen specifieke situaties, met eigen problemen en eigen oplossingen. Tegelijkertijd wil niemand gevoelige informatie delen met zijn concurrenten. Daar zijn oplossingen voor.  Hierdoor kun je als branchegenoten goed van elkaar leren en zien waar de uitstoot te reduceren valt.