Carbon Added Accounting

Praktijkvoorbeeld: een product van een internetwinkel

In de keten voor een internetwinkel kun je voor elke stap van productie tot levering aan de eindklant de CO2-uitstoot toevoegen:

  • Een toeleverancier levert grondstoffen aan de producent. Daarbij geeft de leverancier aan hoeveel uitstoot hiermee is gemoeid: voorde winning zelf, maar ook voor de opslag en het transport naar de producent.
  • De producent koopt deze grondstoffen in en verwerkt deze tot het eindproduct. De uitstoot van dit proces, inclusief eventuele opslag telt de producent op bij de uitstoot van de toeleverancier. En hij geeft dit getal door aan de volgende in de keten:
  • Een transporteur haalt het eindproduct op bij de producent en zorgt dat het in het magazijn van de internetwinkel terecht komt. Ook de transporteur telt zijn uitstoot op bij de eerdere uitstoot van de producent en de toeleverancier en geeft de totale uitstoot tot dat moment door aan de internetwinkel.
  • De internetwinkel verwerkt een bestelling van de eindklant en vraagt een transporteur om het eindproduct naar de eindklant te brengen. Hierbij geeft hij weer zijn eigen uitstoot plus het totaal van de eerdere stappen door aan de transporteur.
  • De transporteur levert het eindproduct af aan de klant. Daarvoor heeft hij het eerst opgehaald bij het magazijn van de internetwinkel en via een distributiecentrum komt het bij de eindklant. De uitstoot voor het transport, de opslag en verwerking in het distributiecentrum en het laatste transport telt hij op bij de eerdere uitstoot.

Zo is de totale uitstoot vanaf de winning van de grondstoffen tot aan de levering bij de klant inzichtelijk. De vergelijking met btw is wat dat betreft logisch, met als belangrijk verschil dat je btw verrekent maar bij Carbon Added Accounting alle uitstoot bij elkaar optelt.

Iedereen in de keten kan zelf starten

Het lijkt misschien alsof je alleen kunt beginnen als al je partners en leveranciers Carbon Added Accounting toepassen. Maar dat is niet nodig. Er is namelijk genoeg standaardinformatie beschikbaar om mee te starten. Vervolgens kun je dan het gesprek aangaan met je partners om te zorgen dat de informatie over de uitstoot steeds nauwkeuriger wordt.

Klanten en overheden vragen om inzicht in de uitstoot

Veel mensen maken zich terecht zorgen over klimaatverandering. Daarom zal een steeds grotere groep inzicht willen hebben in de uitstoot die gemoeid is met een bepaald product. Vergelijkbare ontwikkelingen hebben we gezien in de fashion-industrie of bij voedsel. Mensen willen zeker weten dat hun T-shirt niet met kinderarbeid tot stand is gekomen en ze letten op het dierenwelzijn als ze vlees kopen. Het is dan logisch dat ze dezelfde vragen stellen over CO2-uitstoot. Daarnaast is er natuurlijk de wens vanuit de overheid om uitstoot te reduceren. Bedrijven moeten daarom kunnen aantonen wat ze nu uitstoten en wat dan uiteindelijk de reductie is die ze hebben bereikt.