Benchmarking

Erkenning

CO2-reductieprogramma’s ondersteunen deelnemers in het reduceren van uitstoot. In de kern vormen deze programma’s een neutraal platform voor het verzamelen en uitwisselen van kennis, data en best practices voor CO2-vermindering in logistiek en transport.

Daarnaast hebben veel programma’s een rol in het stellen van concrete doelen per sector, en het geven van erkenning aan deelnemers voor het realiseren van deze doelen.

De precieze activiteiten verschillen tussen de programma’s aan de hand van hun focusgebied. Meten is weten, en dan kun je gericht verbeteren.

Community benchmarking

Veel bedrijven die begonnen zijn met Carbon Footprinting en dat proces onder de knie hebben worden nieuwsgierig naar hun relatieve performance: “Waar staan we ten opzichte van de concurrenten, kunnen we daar wat van leren?”.
Vaak zijn er ook bij de praktijkmensen wel ideeën dat het slimmer en goedkoper kan als op bepaalde punten samengewerkt wordt waar je niet op concurreert, neem het ophalen van emballage. Maar ja, gezond verstand onderbouwen met cijfers is niet eenvoudig, want dan heb je ook cijfers van de concurrent nodig.

Brancheorganisaties willen graag naar het publiek en de overheid laten zien dat hun sector echt zijn best doet om uitstoot te reduceren. Daar heb je dan wel onderbouwde cijfers voor nodig.
Community benchmarking is een aanpak om op al deze vragen een praktisch antwoord te geven.

Keten

Carbon Footprinting van een netwerk

Voor zowel de logistiek manager als de CFO van een bedrijf is het heel interessant om een goede carbon footprint van hun supply chain te maken, in ieder geval voor het deel waar ze de besluiten over nemen.

Maar hoe maakt een logistiek manager een footprint van de hele keten, waar zowel collectie als distributie in zit, tientallen dienstverleners ingeschakeld worden, waarbij elke dienstverleners soms charters inhuurt?

Wat vraag je dan aan de dienstverleners aan data, en hoe moeilijk of makkelijk of bedreigend is dat voor die dienstverleners? Wat doe je met charters waar weinig van bekend is?

Decamod

De Topsector Logistiek heeft TNO gevraagd kennis en tools te ontwikkelen om deze informatie te kunnen geven. Dat heeft geleid tot een verzameling van tools, databases én expertise, die samen Decamod worden genoemd. Decamod bevat een CO2-boekhoudmodel waarmee het effect van maatregelen voor CO2-reducties in de logistiek kunnen worden doorgerekend.

Met Decamod kunnen zogenaamde ‘what-if’-analyses worden uitgevoerd om de effecten van verschillende verduurzamingsscenario’s inzichtelijk te maken. Er zijn 3 analyses beschikbaar: bouwlogistiek, zero-emmissiezones en modal shift.