Er zijn allerlei sites met emissie- en emissie-intensiteit factoren, welke waarde hebben die cijfers?

De emissiefactoren zijn vaak regiospecifiek. Het is goed om te zien welke organisaties er achter staan, en hoe oud de cijfers zijn,

Dit geldt nog sterker voor emissie-intensiteits-factoren. Er zwerven allerlei factoren rond waarvan het moeilijk is om te achterhalen wat de basis is, hoe ze bepaald zijn, wat de ouderdom is, en welke aannames er achter zitten. Met enige studie is dat wel te achterhalen, maar het vraagt tijd en aandacht.