Community benchmarking

Community Benchmarking

Veel bedrijven die begonnen zijn met Carbon Footprinting en dat proces onder de knie hebben worden nieuwsgierig naar hun relatieve performance: “waar staan we ten opzichte van de concurrenten, kunnen we daar wat van leren?”.

Vaak zijn er ook bij de praktijkmensen wel ideeën dat het slimmer en goedkoper kan als op bepaalde punten samengewerkt wordt waar je niet op concurreert, neem het ophalen van emballage. Maar ja, gezond verstand onderbouwen met cijfers is niet eenvoudig, want dan heb je ook cijfers van de concurrent nodig.

Brancheorganisatie willen graag naar het publiek en de overheid laten zien dat hun sector echt zijn best doet om uitstoot te reduceren. Daar heb je dan wel onderbouwde cijfers voor nodig.

Community benchmarking is een aanpak om op al deze vragen een praktisch antwoord te geven.

Vrijwillig en vertrouwd

In de praktijk in Nederland nemen vijf of meer goed met elkaar te vergelijken bedrijven het initiatief. Zij kiezen eenzelfde scope binnen hun bedrijven en beschikken over vergelijkbare datasets die ze uit hun IT-systemen kunnen.

Een vertrouwde derde partij helpt elk van hen met uitvoeren van een carbon footprint voor de gekozen scope. Dat kan betekenen dat hun transporteurs en charters mee gaan werken in het doormeten van de hele keten. Bij voorkeur is wordt op individuele zending niveau de footprint bepaald en vervolgens het totaal geanalyseerd. Dat is ogenschijnlijk heel veel data (een miljoen records is geen uitzondering) maar voor de huidige IT-tools is dat geen probleem.

De eerste stap is dat iedere partij vertrouwelijk naar zijn eigen footprint en analyses kijkt: begrijpen we wat we zien, hoe verklaren we de uitschieters, klopt het beeld. Het is gebruikelijk dat de eerste keer blijkt dat er nog werk gedaan moet worden aan delen van de data: interpretatie fout, gaten, verkeerde exports, dat komt allemaal voor.

Als duidelijk is dat de data te vertrouwen is, kan gebenchmarked worden. Om mededingingsproblemen te voorkomen zal initieel de vertrouwde derde partij dat doen, en geanonimiseerde grafieken en analyses maken die collectief bekeken kunnen worden.

Dat proces levert veel inzicht op voor de betrokken partijen: waar staan we individueel, en waar zitten de kansen om te verbeteren. En waar staan we collectief?