CountEmissions: wetsvoorstel EC over Carbon Footprinting in transport

Op 11 juli 2023 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een verordening voor het boekhouden van de uitstoot van broeikasgassen van vervoersdiensten (COM (2023) 441/2), ook wel bekend onder de roepnaam “CountEmissions”. Het gaat om de toewijzing van uitstoot aan elke zending tot en met complete supply chains: dat stimuleert slimmere logistiek en investeringen in ZE-aandrijvingen.

Het voorstel is geen verplichting om de uitstoot rapporteren. De verordening verplicht wel om een wetenschappelijk onderbouwde, gedetailleerde en geharmoniseerde methodologische aanpak toe te passen als partijen informatie aan anderen verstrekken. Het streven is dat voor de boekhouding zoveel mogelijk uitgegaan wordt van de registratie van primaire data uit de bedrijfsvoering, en zo min mogelijk van modellen die uitstoot schatten. Anderzijds gaat het voorstel er van uit dat er voor met name MKB-bedrijven vereenvoudigde vormen geïntroduceerd worden, om daarmee de administratieve lasten te beperken. De basis is de ISO-14083 norm die dit jaar vrijgegeven is.

Het voorstel past heel goed bij de aanpak die in Nederland als jaren ontwikkeld en gestimuleerd wordt, onder andere door de Topsector Logistiek: dat betekent dat het Nederlandse bedrijfsleven een voorsprong heeft bij het toepassen van deze verordening. Het zal naar verwachting tot ver in 2024 duren voordat de verordening definitief aangenomen is, maar niets let ons om erop vooruit te lopen.

De Topsector Logistiek zal daarom een serie LinkedIn posts wijden aan deze verordening, vragen beantwoorden, en een webinar organiseren. De serie start in de week van 11 september 2023.


De serie zal de volgende onderwerpen aansnijden:

 1. ISO-14083 en emissies toewijzen in de keten, toepassingsrichtlijnen
 2. Primaire data gebruiken, afleiden of modelleren
 3. CPI, handige nieuwe indicator (deel 1deel 2)
 4. Benchmarking
 5. Aan elkaar data aanleveren, praktisch, commercieel?
 6. Tools en certificering
 7. CPI’s gebruiken in de praktijk
 8. Verificatie van resultaten door een accountant
 9. Iets meer data, veel meer resultaat: NOx, capaciteitsinzet
 10. Automatiseren: hoe intern voorbereiden op tools?
 11. Toepassing in de praktijk: L&G erkenning
 12. Voorbeelden uit praktijk
 13. Statistiek, hoe gebruiken
 14. Webinar
 15. Q&A – FAQ (downloadlink)

Vragen kunnen via LinkedIn gesteld worden, of via e-mail, met onderwerp “CountEmissions”.