Hoe werkt Carbon Footprinting?

De aanleiding voor
Carbon Footprinting

In het Europees Klimaatakkoord is wettelijk vastgelegd dat bedrijven hun uitstoot voor 2030 aantoonbaar met 55% moeten reduceren ten opzichte van 1990. Uiteindelijk moet de uitstoot netto nul zijn. Daarom is er op EU-niveau allerlei regelgeving ontwikkeld, zoals de CSRD. Die verplicht bedrijven tot het maken van duurzaamheidsrapportages. Wanneer het vernieuwde emissiehandelssysteem (ETS-II) vanaf 2027 bijna alle CO2-uitstoot begrenst en beprijst, wordt betrouwbaar en gedegen rapporteren over CO2 helemaal cruciaal. Dit voorkomt dat bedrijven betalen voor de uitstoot van een ander.

Carbon Footprinting en EU-wetgeving

ISO 14083 is sinds 2023 de internationale standaard voor Carbon Footprinting in de logistiek en schrijft voor hoe bedrijven uitstoot moeten toewijzen aan logistiek activiteiten. Deze nieuwe ISO-norm harmoniseert eerdere standaarden, zoals de EN 16258, het GLEC framework en de COFRET toepassingsrichtlijnen.
De CountEmissionsEU wetgeving die momenteel in ontwikkeling is, schrijft voor dat bedrijven ISO 14083 moeten gebruiken om over CO2-uitstoot te rapporteren. In de afbeelding zie je hoe de Europese duurzaamheidswetgeving en verschillende methodieken zich tot elkaar verhouden.

Werken conform ISO 14083

Het volledige ISO 14083-document is heel uitgebreid en gedetailleerd. Hier lees je de belangrijkste uitgangpunten, zodat je de hoofdlijnen goed kan volgen. Voor de details verwijzen we je naar de implementatierichtlijnen en de informatie over ISO 14083 verificatie.

 

CPI – De belangrijkste KPI

Het doel van ISO 14083 is CO2-uitstoot toewijzen aan een individuele zending. Bijvoorbeeld de uitstoot van een distributierit met een vrachtwagen verdelen over de vervoerde pakketten of de uitstoot van een binnenvaartschip verdelen over de vervoerde containers.Om dit eerlijk en nauwkeurig te doen, is de CoFRET Presentatie Indicator (CPI) ontwikkeld. Deze slimme en handige KPI vormt de basis voor CO2 toewijzing via ISO 14083. De berekening van de CPI lijkt erg op de berekening van kostprijzen in transport: elke zending krijgt een eerlijk deel van het totale uitstoot toegewezen.

 

In 3 stappen emissies toewijzen met de CPI

 

  • Stap 1 – Bereken totale vervoersprestatie van een rit: eenheid lading x vogelvlucht afstand.
  • Stap 2 – Bereken CPI: totale kg CO2 uitstoot van een rit delen door de vervoersprestatie uit stap 1.
  • Stap 3 – Op basis van de vervoersprestatie per zending de uitstoot toewijzen met de CPI.

 

Meer weten? Op de pagina Richtlijnen vind je onderaan uitgebreide informatie over CPI.

 

Datakwaliteit

De datakwaliteit bepaalt hoe betrouwbaar en nauwkeurig de berekening van de totale footprint is. Berekeningen op basis van nauwkeurig gemeten primaire data zijn veel betrouwbaarder dan berekeningen op basis van schattingen met kengetallen.De ontvanger van de data moet precies weten hoe betrouwbaar de data zijn. Door bedrijven een indicatie te laten geven van hun eigen datakwaliteit en die van hun partners eerder in de keten, creëren ze duidelijkheid en eenduidigheid. Koplopende bedrijven die zelf hun data nauwkeurig meten en rapporteren, krijgen zo erkenning voor hun inspanningen. Andere bedrijven krijgen juist een prikkel om steeds nauwkeuriger te gaan meten. Topsector Logistiek hanteert daarom bij Carbon Footprinting vier niveaus van datakwaliteit.
Lees meer over data gebruiken, afleiden of modellen.

 

Default waardes

Om tot betrouwbare uitstootcijfers te komen, zijn bedrijven afhankelijk van eigen data en van data die onderaannemers of toeleveranciers aanleveren. Maar soms zijn die niet voorhanden. Of begint een bedrijf net met uitstootdata rapporteren. In zulke gevallen zijn betrouwbare default data onmisbaar. Deze moeten zo min mogelijk afwijken van primair gemeten data en dus een realistisch beeld schetsten van de werkelijkheid. Topsector Logistiek vulde daarom de Transport Performance Database met de data van ruim 600 logistieke bedrijven. Deze data worden steeds verder aangevuld. De database biedt bedrijven die hun informatie delen een benchmark, waarmee zij hun uitstootprestaties eenvoudig vergelijken met andere in het segment, de branche of sector. Daarnaast kunnen bedrijven de database gebruiken om efficiënt en nauwkeurig ‘gaten’ in hun eigen CO2-boekhouding te vullen.

Commerciële voordelen van Carbon Footprinting

Natuurlijk: Carbon Footprinting is een investering. Maar het levert financieel gezien ook wat op. Een gedetailleerd inzicht in de uitstoot op zendingsniveau toont aan waar de pieken in brandstofverbruik zitten. En dus ook in de kosten. Door je gericht op deze verbetermogelijkheden te focussen, verlaag je dus niet alleen de uitgaven, maar verbeter je ook je bedrijfsresultaat. Andere bedrijven hebben dit inmiddels aan den lijve ondervonden. Hier lees je hun ervaringen:
‘Footprinting is ook economisch interessant’
‘Door Carbon Footprinting hebben we andere gesprekken met onze klanten’
‘Als je nu niet op de trein springt, ben je misschien te laat’

Implementatie van Carbon Footprinting volgens ISO 14083 kan complex lijken, want:

  • Hoe ga je om met de details van het toewijzen van CO2 voor jouw transportmodaliteit?
  • Hoe rapporteer je correct over de datakwaliteit van CO2-footprint?
  • Hoe deel je de juiste informatie met accountants of ketenpartners?

Op deze website vind je gedetailleerde, praktische informatie over de implementatie van deze methodiek in jouw organisatie of softwarepakket. Alle implementatierichtlijnen zijn uitgebreid getoetst en toegepast in de logistieke praktijk.

Meer weten?

Heb je nog vragen over Carbon Footprinting binnen transport en logistiek? Neem dan contact op met Topsector Logistiek.

 

T     015 251 65 65
M    info@topsectorlogistiek.nl

 

Heb je een vraag en wil je gebeld worden? Dan kan je ook het formulier hiernaast invullen.