Transport Performance Database

Transport Performance Database: benchmarking en betrouwbare uitstootgegevens

Als bedrijven willen rapporteren over CO2-emissies bieden zogenaamde ‘primaire uitstootdata’ de meest betrouwbare informatie. Dit zijn data die bedrijven zelf meten. Bijvoorbeeld over brandstof of energieverbruik. Helaas is het (nog) niet altijd mogelijk om zelf te meten of gemeten informatie van ketenpartners te ontvangen. Daarom is het belangrijk dat er betrouwbare en bruikbare standaardwaardes voorhanden zijn: de ‘secundaire data’. Als tegenhanger voor de huidige, populaire kengetallen, die geen realistisch beeld geven van de CO2-uitstoot, ontwikkelde de Topsector Logistiek daarom een betrouwbaar en makkelijk alternatief, gebaseerd op primaire data. De Transport Performance Database.

Huidige kengetallen geven vertekend beeld

Als bedrijven gebruikmaken van secundaire data – ook wel default of standaardwaardes genoemd – is het zaak dat deze zo goed mogelijk overeenkomen met de realiteit. De huidige, populaire kengetallen zijn echter een opeenstapeling van aannames, bijvoorbeeld over de beladingsgraad, gereden route en hoeveelheid lege kilometers. Nauwkeurige metingen bij honderden vervoerders en verladers tonen aan dat er veel variatie is, vooral tussen verschillende transportsegmenten. Eén type vrachtauto kan worden gebruikt voor frisdrank, isolatiemateriaal of stadsdistributie. De footprint per zending is in alle gevallen anders en kan tot wel 50% afwijken.
Ook zeer gedetailleerde metingen in de binnenvaart laten deze variatie per route en type lading zien. Daar blijken de default waardes de daadwerkelijke uitstoot met een factor twee tot drie te onderschatten.

Realistische gegevens zijn noodzaak

Om uitstootreductie te stimuleren, zijn realistische standaardwaardes een must. Koplopende bedrijven die zelf hun uitstootdata nauwkeurig meten worden zo beloond, terwijl bedrijven die dit nog niet doen juist worden aangemoedigd dit steeds nauwkeuriger te doen.

Om tot accurate CO2 default waardes te komen, ontwikkelde en vulde de Topsector Logistiek de Transport Performance Database met primair gemeten data van ruim 600 logistieke bedrijven. Deze data worden steeds verder aangevuld. De Transport Performance Database biedt bedrijven een benchmark, waarmee zij hun uitstootprestaties kunnen vergelijken met andere in het segment, de branche of sector. Daarnaast kunnen bedrijven de database gebruiken om ‘gaten’ in hun eigen CO2-boekhouding te vullen.

Gratis toegankelijk

De Transport Performance Database is voor iedereen toegankelijk. Bedrijven kunnen zich gratis registeren en direct van de data gebruikmaken. Door bepaalde jaren, segmenten en sub-segmenten te selecteren, finetunen ze de gegevens en krijgen ze een gerichte CPI: de CO2-uitstootper ton/km vogelvlucht. Dit maakt het makkelijk om je CO2-boekhouding betrouwbaar en conform de internationale standaard compleet te krijgen en een eerlijke vergelijking te maken tussen bedrijven en modaliteiten. Bovendien voorkomen bedrijven op deze manier dat zij straks moeten betalen voor uitstoot die zij niet produceren.

Meer weten?

Heb je nog vragen over Carbon Footprinting binnen transport en logistiek? Neem dan contact op met Topsector Logistiek.

 

T     015 251 65 65
M    info@topsectorlogistiek.nl

 

Heb je een vraag en wil je gebeld worden? Dan kan je ook het formulier hiernaast invullen.