Transport Performance Database: voor benchmark én betrouwbare uitstootgegevens

Nu de CO2-uitstoot op termijn wordt belast, wordt het steeds belangrijker om over betrouwbare uitstootdata te beschikken. Je wil tenslotte echt alleen voor je eigen aandeel van de uitstoot betalen. Tijdens de break-out sessie ‘Nauwkeuriger en betrouwbaarder rapporteren over CO2 voor verladers en vervoerders’ tijdens het Topsector Logistiek Festival werd duidelijk hoe de zogenaamde Transport Performance Database bedrijven daarbij kan helpen.

Terugvallen op betrouwbare data
Om tot betrouwbare uitstootcijfers te komen, ben je afhankelijk van de data die onderaannemers of toeleveranciers aanleveren. Maar wat als ze dat niet doen? Of als je als net begint met je uitstootdata rapporteren? Dan kan je sinds deze week terugvallen op de betrouwbare data uit de Transport Performance Database, de nieuwe naam voor wat voorheen de CPI Database werd genoemd. Hierin staan de data van ruim 600 logistieke bedrijven, die de afgelopen 15 maanden door de Topsector Logistiek zijn gebenchmarkt.

Tweeledig doel
Het doel van deze database is tweeledig, vertelt Niels Veenman van de Topsector Logistiek: “Aan de ene kant willen we bedrijven met deze data een benchmark bieden, zodat zij kunnen kijken hoe ze qua uitstoot presteren, vergeleken met anderen in het segment, de branche of sector. Aan de andere kant kunnen bedrijven de database gebruiken om ‘gaten’ in hun eigen CO2-boekhouding aan te vullen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over gaten die ontstaan omdat onderaannemers geen of slechte data aanleveren.”

Gratis toegankelijk
De Transport Performance Database is sinds deze week voor iedereen toegankelijk: je kan je gratis registeren en direct van de data gebruikmaken. Door bepaalde jaren, segmenten en subsegmenten te selecteren, finetune je de gegevens en krijg je gerichte CO2-uitstootgegevens per ton/km vogelvlucht. Deze KPI heet de CPI en is één van de twee standaard KPI’s om te rapporteren volgens de nieuwe ISO14083 standaard. Dit maakt het makkelijk om je CO2-boekhouding betrouwbaar en conform de internationale standaard compleet te krijgen en een eerlijke vergelijking te maken tussen bedrijven en modaliteiten.

Realistische uitstootcijfers
“De startset data die nu in het systeem zit, is verzameld in de community benchmarkprojecten van de Topsector Logistiek. Deze data zijn natuurlijk allemaal geanonimiseerd. Daarnaast monitoren we dat de data niet door één bedrijf heel erg worden scheefgetrokken.” Met de huidige beschikbare kengetallen ontstaan geregeld grote afwijkingen op de werkelijke situatie, maar doordat deze database is gevuld met cijfers uit de praktijk, ben je verzekerd van realistische uitstootgegevens.

Continu nieuwe data
Op dit moment bestaat de database uit een Excelsheet, maar op termijn wordt deze eenvoudiger te ontsluiten. Niels: “We werken aan een API, zodat iedereen de data straks eenvoudig kan up- en downloaden in bijvoorbeeld BigMile, Loginex of een andere app. Het toekomstbeeld waar we naar toe werken is een ‘voor wat hoort wat’-situatie. Software applicaties die data willen uitlezen, moeten dan bijdragen door nieuwe data aan te leveren. Zo blijft de database compleet en up to date.”
“De komende periode gaan we de database steeds verder detailleren en aanvullen. Mocht je dus denken: dit is een mooi initiatief, voeg dan vooral data toe aan de database. Aan de achterkant vindt altijd controle plaats, zodat alleen data die hout snijdt wordt toegevoegd. Hoe meer data we hebben, hoe relevanter deze worden en hoe betrouwbaarder de uitstootcijfers van je bedrijf.” Zo voorkom je dus dat je straks betaalt voor uitstoot die je niet produceert.

Ga direct naar Transport Performance Database.