Topsector Logistiek ondersteunt bij tooling voor ISO14083

De ISO-norm 14083 komt er eind van het jaar aan. Deze norm zorgt straks voor een internationale methode voor Carbon Footprinting, het toewijzen van CO₂-uitstoot. Topsector Logistiek biedt bedrijven de mogelijkheid om hun bestaande tooling te toetsen aan de nieuwe ISO-norm. Met de kennis en ervaring van de afgelopen jaren kijken we naar de tool vanuit de nieuwe norm. Hiervoor stelt Topsector Logistiek een aantal vouchers beschikbaar.

Eerder hebben we al aangegeven dat eind van het jaar de ISO-norm 14083 eraan komt. Deze norm zorgt straks voor een internationale methode voor Carbon Footprinting, het toewijzen van CO₂-uitstoot. De Topsector Logistiek heeft samen met bedrijven eerder al veel praktische kennis opgebouwd, wat heeft gediend als input voor de ISO 14083 norm.

De eerste stap

Iedereen weet dat het hebben van een norm stap 1 is. Maar dan begint het pas. De norm vertelt je wat je moet doen, maar niet hoe je dat moet doen. Je moet gaan begrijpen hoe de norm in elkaar steekt, wat de norm doet en je moet de norm eigen gaan maken. Iedereen heeft uitzonderingen, elke situatie is anders, daar moet je met de norm mee om leren gaan. Of tooling klaar is voor ISO 14083 vraagt daarom heel veel interpretatiewerk, toetsing, bijstelling en weer toetsing. Zodat je uiteindelijk een verifieerbaar resultaat krijgt, dat voldoet aan de norm.

Praktische toepassingen en richtlijnen

Dat betekent dat je met de norm in de hand eerst kijkt naar hoe de tool werkt en hoe deze is gedocumenteerd. Dat vertalen we naar een tool die conform de norm werkt en een vergelijkbaar resultaat levert als andere tools. De Topsector Logistiek heeft vele ervaringen met Carbon Footprinting van 2016 tot 2022 vertaald naar richtlijnen en praktische toepassingen. Daarmee kunnen we bedrijven helpen te toetsen of de tool goed is ingericht en de norm op de juiste manier toepast.

Stap voor stap

Het bouwen van een tool, die CO₂-uitstoot op de juiste manier toewijst aan activiteiten conform de ISO 14083 norm, vraagt dus een stap voor stap aanpak. De norm begrijpen, documentatie opbouwen, vaststellen wanneer de resultaten verifieerbaar zijn, omgaan met uitzonderingen en vertalen naar de praktijk, toetsen van de gewenste uitkomsten, waar nodig weer aanpassen, corrigeren en verbeteren totdat de tool conform de norm werkt. Deze stappen blijf je doorlopen en herhalen tot de gewenste en getoetste uitkomst.

Pre-ISO vouchers

De Topsector Logistiek biedt bedrijven de mogelijkheid om hun bestaande tooling te toetsen aan de nieuwe ISO-norm. Met de kennis en ervaring van de afgelopen jaren kijken we naar de tool vanuit de nieuwe norm. Is deze goed geïnterpreteerd en uitgevoerd? Samen doorlopen we alle eerder genoemde stappen. Hiervoor stelt de Topsector Logistiek een aantal vouchers beschikbaar. De vouchers bieden bedrijven tijd, hulp, richtlijnen en toetsing om hun tooling voor het toewijzen van CO₂-uitstoot voor te bereiden op de nieuwe ISO-norm.

Wanneer de tools voldoen, krijgen ze een pre-ISO stempel van de Topsector Logistiek. De Topsector Logistiek zoekt daarvoor nu toolbouwers die hun tooling willen laten toetsen. Zodoende leren we met elkaar wat de nieuwe ISO-norm betekent in de praktijk en hoe deze toegepast kan worden op tooling voor het juist toewijzen van CO₂ aan activiteiten. Die kennis en ervaring gebruikt de Topsector Logistiek vervolgens bij het opleiden van auditors voor de definitieve ISO 14083 norm.

We zijn op zoek naar bedrijven die hun tooling willen laten toetsen. Ben je een toolbouwer en wil je hier aan mee werken? Neem dan contact met ons op via: info@topsectorlogistiek.nl.