Samenwerking transporteur en klanten vergroot efficiency en verlaagt CO2-uitstoot en kosten

Bedrijven binnen transport en logistiek die hun CO2-footprint willen verlagen, zien zich genoodzaakt samen te werken. Toch blijkt het in de praktijk vaak lastig om samenwerking te realiseren, omdat daarvoor vertrouwen nodig is. Er moet informatie gedeeld worden en individuele partijen moeten bereid zijn over hun eigen proces heen te kijken. Topsector Logistiek ging daarom op zoek naar een oplossing om de basis te leggen voor dat vertrouwen. Tijdens het carbon footprintingproject werd in de dagelijkse realiteit getoetst hoe dat werkt. Stephan Vonk, eigenaar van transportbedrijf Vonk en Co, deelt zijn ervaringen.

Vracht consolideren
“Als internationaal transportbedrijf consolideren we al tientallen jaren de vracht van verschillende opdrachtgevers in één wagen”, vertelt Stephan. “Dat was uniek en werd in eerste instantie slechts gedoogd, maar is inmiddels steeds normaler. Je kan op die manier een flinke efficiencyslag slaan, waardoor je niet alleen je uitstoot, maar ook de totale kosten reduceert. En daar hebben alle partijen natuurlijk profijt van. We hebben daarom recentelijk samen met opdrachtgevers deelgenomen aan een carbon footprintingproject van de Topsector Logistiek, om zo gericht en in overleg verdere verbeteringen en besparingen door te kunnen voeren.”

Samenwerking met klanten
Vonk en Co BV is een logistiek dienstverlener die witgoed en kleine huishoudelijke apparaten transporteert voor producenten, importeurs en recyclingbedrijven. “In de jaren 80 en 90 reden we vaak dedicated,” aldus Stephan, “maar we hebben op een gegeven moment zelf besloten daarmee te stoppen. Het is gewoon vele malen efficiënter om vracht te combineren, ook qua uitstoot. In die tijd was dat nog niet relevant, maar nu profiteren we van de ontwikkelingen die we jaren geleden al in gang hebben gezet. Het feit dat sommige grote klanten al dertig tot vijftig jaar met ons samenwerken zegt genoeg. Langetermijnrelaties vinden we belangrijk, omdat dit de voorwaarde schept om samenwerkingen te optimaliseren. Vandaar ook dat we onze klanten actief betrekken bij dit carbon footprintingtraject.”

Meer efficiency, minder kosten en uitstoot
“Het doel van onze deelname was inzichtelijk te krijgen hoe we onze CO2-uitstoot verder konden verlagen en onze efficiency verder konden vergroten. Om dat te realiseren, heb je een collectief, je klanten, nodig. BSH, Miele, Liebherr, Smeg, Inventum en Stichting Open haakten meteen aan. Met ondersteuning van de Topsector hebben we eerst inzichtelijk gemaakt welke bedrijven al dan niet actief bezig waren met CO2-uitstoot in kaart brengen en welke wensen er bij hen leefden. Daarna is groepsgewijs gekeken wat we gezamenlijk konden doen om die uitstoot te reduceren. De analyses in BigMile [een Emissie Management Platform, red.] spelen hierin een belangrijke rol. We zijn naar aanleiding van de uitkomsten van onze eigen CO2-metingen ook met onze klanten in discussie gegaan. Daar is echt commitment voor nodig en die was én is er.”

Succesfactoren
Emile van Rijn, projectmanager bij Districon, begeleidde dit project namens de Topsector Logistiek. Hij ziet een aantal factoren dat bepalend is voor het succes. “Allereerst is er sprake van een gedeelde ambitie. De ketenpartijen hebben een gezamenlijke ambitie om emissie te reduceren en ze beseffen dat ze elkaar hierbij nodig hebben. Daarbij realiseren zij zich dat het belangrijk is om de tijd te nemen voor afstemming. En tenslotte: de oplossingen doen recht aan ieders belangen. Iedere organisatie is anders en heeft andere belangen. Goed samenwerken betekent niet dat je belangen opgeeft, maar wel dat je duidelijk de belangen kenbaar maakt. En dat levert ook echt wat op.”

Afstemmen
Stephan: “We stemmen de rittenplanningen nu veel beter op elkaar af nu, samen met al onze opdrachtgevers. Voorheen reden we bijvoorbeeld vijf keer in de week voor één commissie naar een keukenretailer, terwijl een keuken pas wordt geplaatst als de commissie compleet is. Nu verzamelen we de orders en rijden we één of twee keer in de week naar deze retailer, zonder verlies aan leverbetrouwbaarheid. Het is een win-winsituatie, voor onze opdrachtgevers, hun klanten en onszelf.”

Commitment
“Het is prettig om te merken dat al deze partijen zich willen committeren aan de verschillende projecten”, vindt Stephan. “Dat is uniek. Iedereen is enthousiast en wil er tijd voor vrijmaken. We hebben nu geïnventariseerd waar winst te behalen valt qua efficiency en uitstoot. De volgende stap is om te kijken hoe we verder gaan. Iedereen kijkt binnen de eigen organisatie wat haalbaar is en deelt – waar mogelijk – kennis en data. We zijn echt aan het sparren. Hoe vergroten we de volumes per stop, verminderen we de kilometers per eenheid product en komen we tot een zo optimaal mogelijke bezettingsgraad van de voorraadlocaties? Ook HVO staat hoog op de agenda. Wij zijn een belangrijke spil in het geheel, want efficiency aan onze kant betekent ook kostenbesparing en CO2-reductie in de keten van onze klanten. Tegelijkertijd realiseer ik me maar al te goed dat we dit alleen kunnen realiseren als we onze samenwerking nóg verder versterken. Je moet het gesprek met elkaar aangaan. Door open te praten over ideeën, uitdagingen en bijkomende investeringen kan je samen echt een verbeterslag slaan.”

Ook aan de slag?
Wil jij ook samen aan de slag om ketenbreed je uitstoot én kosten te verlagen? Neem dan op contact op met Chris Beezemer.