Pre-ISO-stempel voor carbon footprinting software

Ook in de logistiek moet de CO2-uitstoot voor 2030 met 55% zijn gereduceerd. Om dat te realiseren, moet eerst helder zijn waar de uitstoot in de supply chain zit. En omdat er altijd sprake is van een keten, moet er een standaard methodiek komen om CO2 op een eenduidige manier toe te wijzen. Dat is dan ook het doel van de nieuwe ISO-norm die eind van dit jaar wordt ingevoerd. Deze ISO14083 vormt de basis voor software om de CO2-footprint toe te wijzen binnen transport en logistiek. De Topsector Logistiek ontwikkelt een checklist voor software-ontwikkelaars, waarin staat omschreven hoe je deze norm correct moet implementeren. De checklist maakt het mogelijk een “pre-ISO-stempel” in de wacht te slepen, zodat de software klaar is voor de toekomst.

EN16258 verschillend geïnterpreteerd

Binnen transport en logistiek zijn er diverse methodes om de CO2-uitstoot toe te wijzen aan lading. De EN16258-norm wordt door de markt op verschillende manieren geïnterpreteerd. Omdat over de gemaakte keuzes niet transparant gerapporteerd hoeft te worden, zijn de uitkomsten niet eenduidig. Je weet bijvoorbeeld niet welke afstandsmaat is gebruikt. Dit maakt het voor accountants heel lastig om uitkomsten goed te keuren en de getallen zijn niet vergelijkbaar. De volgende partij in de keten kan ze moeilijk optellen.

Met de nieuwe, internationale ISO-norm 14083 zet de sector transport en logistiek een mooie stap in de richting van uniforme data.

Betere vergelijkbaarheid door ISO14083

Binnen ISO14083 zijn standaarden vastgelegd, waardoor de gemaakte keuzes helder zijn. Je moet CO2 bijvoorbeeld altijd toewijzen op basis van Shortest Feasible Distance (SFD) of Great Circle Distance (GCD) en aangeven welke je hebt gebruikt. De bruikbaarheid en waarde van data verbetert zo aanzienlijk en toewijzingen aan de keten worden eenduidig. Bovendien kunnen bedrijven zo ook zelf goed gefundeerde, strategische keuzes maken. Daarbij gaat het om keuzes die leiden tot een lagere uitstoot, passend bij de ‘Fit for 55’-doelstellingen, en bijdragen aan betere bedrijfsresultaten.

Pilot pre-ISO-stempel

De nieuwe ISO-norm is een grote stap voorwaarts, maar er komt nog heel wat bij kijken om die om te zetten naar goed werkende software. Daarvoor heb je de toepassingsrichtlijnen nodig die te vinden zijn op www.carbonfootprinting.org. De Topsector Logistiek heeft een actieve rol gespeeld bij de totstandkoming van de nieuwe ISO-norm en biedt bedrijven nu de mogelijkheid hun software aan zowel de norm, als de toepassingsrichtlijnen te toetsen. Voldoet de software aan de norm en de richtlijnen, dan krijgt deze een pre-ISO stempel van de Topsector Logistiek. De checklist is ontwikkeld met medewerking van BigMile en Loginex.

BigMile voorbereid op ISO

“Met de pre-ISO-normering willen we klanten en de markt voorbereiden op de toekomst”, aldus product owner Bas Wolff van BigMile. “We willen aantonen dat ze gebruik maken van een toekomstbestendig platform, dat rekening houdt met nieuwe, internationale standaarden. Zo zijn ze voorbereid op de verplichtingen die gaan komen en kunnen ze door de uniforme berekeningsmethode gegarandeerd de juiste data delen met klanten, opdrachtgevers, andere logistieke partijen en de accountant.”

“We verwachten echt dat ISO14083 de nieuwe, internationale standaard wordt bij de berekening en toewijzing van CO2-uitstoot”, licht Jan Pronk, managing director bij BigMile, toe. “Voor bedrijven is het nu lastig om aan te tonen dat ze dit op een goede manier berekenen: die pijn willen we bij ze wegnemen. We zijn daarom nu al begonnen met de pre-ISO-normering. Als de ISO-norm eind dit jaar definitief is, willen we alle processen op orde hebben, zodat we direct kunnen beginnen met de officiële certificering. Dan hoeven onze relaties nergens op te wachten.”

Eenduidige rapporten

De Topsecor Logistiek heeft de checklist in de praktijk ontwikkeld door die toe te passen op BigMile. Jan: “Ze kijken mee of we het goed doen, toetsen de data aan de eisen, geven aan waar de ‘gaten’ zitten en helpen ons bij het totale proces. Zo komen we uiteindelijk tot gedegen en eenduidige uitkomsten die aan de ISO-norm voldoen en die voor de doelgroepen eenvoudig te gebruiken zijn.” Vergde deze toets aan de ISO-normering veel aanpassingen van BigMile? “Nee, dat valt mee”, vindt Bas. “BigMile was al geaccrediteerd voor het GLEC framework door het Smart Freight Centre en kon al verschillende rekenregels en methodieken toepassen. Zo brengen we bijvoorbeeld al verschil aan tussen de hemelsbrede en geplande afstand. Technisch was het eigenlijk helemaal op orde. Het gaat er nu vooral om dat we al die data op een overzichtelijke manier in rapporten gieten, zodat externe partijen daar goed mee uit de voeten kunnen.”

Toegevoegde waarde Topsector

“Het was voor ons sowieso al een mooie erkenning dat de Topsector ons vroeg om deze pilot te doen,” vindt Jan, “maar hun begeleiding heeft er ook voor gezorgd dat we sneller tot resultaat zijn gekomen. Daarin zijn ze echt van toegevoegde waarde voor ons. We verwachten er helemaal klaar voor te zijn als ISO14083 straks wordt ingevoerd. Ook het feit dat wij dan al een pre-ISO-stempel van de Topsector Logistiek hebben, dat bevestigt dat wij aan de norm voldoen, helpt ons enorm.”

Vanaf eind 2022 is ISO14083 de nieuwe norm

Is de ISO14083 aan het eind van het jaar definitief, dan doe je er als bedrijf binnen transport en logistiek goed aan te werken met software die aan deze nieuwe norm voldoet. Wil jij ook nu al aan de slag om jouw tooling te toetsen aan de ISO-normering?

Neem dan contact op met Guido de Wit, programmamanager bij Topsector Logistiek, via Guido.deWit@TopsectorLogistiek.nl.