Praktisch en stapsgewijs ISO14083 invoeren binnen transport en logistiek

De ISO-norm 14083 is klaar en dus hebben bedrijven een internationale standaardmethode om onder andere hun CO₂-uitstoot te berekenen en toe te wijzen aan hun activiteiten in de transportketen. Zo kunnen zij aantoonbaar maken dat zij in 2030 aan de verplichte uitstootreductie voldoen. Maar wat nu? Hoe interpreteer en implementeer je die ISO-norm? De Topsector Logistiek ontwikkelde samen met LRQA en een pilotgroep drie praktische hulpmiddelen die je stap voor stap op weg helpen.

Duidelijk en betrouwbaar
“Ik ben blij dat er eindelijk een erkende standaard is”, stelt Leon Simons, programmamanager bij de Topsector Logistiek. “Tot op heden wees iedereen op zijn eigen manier CO2 toe en was het volslagen onduidelijk of het om primaire of secundaire data ging. En of het over kilometers over de weg of in vogelvlucht ging. Als je al data kreeg aangeleverd in de keten, wist je dus nooit wat die cijfers precies betekende.
Omdat bedrijven volgens deze ISO-norm verplicht moeten aangeven hoe hun data tot stand zijn gekomen, weet de volgende partij in de keten meteen hoe betrouwbaar de data zijn. Op basis hiervan kan hij dus aantoonbaar betrouwbare berekeningen maken en CO2 toewijzen.”

Guidance Document
Toch biedt de ISO-norm niet op alle vlakken duidelijkheid. Leon: “Bij ISO14083 is wel duidelijk wát je moet doen, maar niet hóe je dat moet doen. Dat is de reden waarom we als Topsector Logistiek LRQA in de arm hebben genomen. Zij vertaalden de ISO-norm naar een Guidance Document, dat door een pilotgroep van in totaal tien verladers, vervoerders, expediteurs en softwarebouwers is gereviewd. Hierdoor ligt er nu een document dat bedrijven echt praktische handvatten biedt om de norm toe te passen.”

Self Assessment Questionnaire
Daarnaast ontwikkelde LRQA in samenspraak met de pilotgroep een zogenaamd Self Assessment Questionnaire. “Bedrijven beantwoorden hierin diverse vragen,” aldus Leon, “waardoor ze helder krijgen of ze al dan niet klaar zijn om volgens ISO14083 te werken. Soms blijkt daaruit dat ze eerst hun basisdata naar een hoger niveau moeten tillen voordat ze aan de gestelde eisen kunnen voldoen. Door deze vragenlijst weten ze op welk vlak ze nog verbeteringen moeten doorvoeren.”

Audit Schema
Blijkt uit het Self Assessment Questionnaire dat je klaar bent voor ISO14083, dan kan je aan de slag met het Audit Schema. Leon: “Hierin is stap voor stap vastgelegd wat je als bedrijf moet doen en wat je moet aantonen om aan de nieuwe ISO-norm te voldoen. Ook dit schema is door de pilotgroep getoetst.” Het hele traject heeft ertoe geleid dat er nu vier bedrijven klaar zijn om te laten verifiëren of ze aan ISO14083 voldoen. “Omdat de norm nog niet geaccrediteerd  is, kunnen zij zich nog niet laten certificeren, maar de bedrijven weten dan al wel zeker dat zij de norm op de juiste manier interpreteren en aan de eisen voldoen. Zo kunnen ze niet alleen aantoonbaar betrouwbaar hun eigen footprint berekenen, maar ook hun partners en klanten van betrouwbare data voorzien.”

 

Handvatten om aan de slag te gaan met ISO14083

Guidance Document

De vertaalslag van de ISO14083-norm naar praktische handvatten. Wat betekent de ISO-norm voor transport en logistiek? Vul het formulier in om de Guidance documenten te downloaden.

Naar het formulier


Self Assessment Questionnaire

Vul de vragenlijst in en weet of jouw bedrijf klaar is voor ISO14083.

Download de SAQ hier.