Duurzaamheidsambities Intergamma: inzicht in de CO2-footprint van producten vraagt om samenwerking in de keten en experimenteren

“We willen de meest duurzame doe-het-zelfretailer van Nederland en België worden”, verwoordt projectmanager duurzaamheid Simone Brand het streven van Intergamma. Intergamma is de organisatie achter Karwei en Gamma en heeft duurzaamheid in het hart van de strategie geplaatst. “Onze ambitie om CO2 te reduceren is stevig. We hebben daarom onder andere met de Topsector Logistiek onderzocht hoe we de CO2-footprint van onze producten inzichtelijk kunnen maken. Er is behoefte aan het standaardiseren van de data-uitvraag richting leveranciers, maar ook aan pragmatische standaarden. Van elk artikel uit ons assortiment een LCA laten maken is niet haalbaar. Wat ik andere bedrijven vooral wil aanraden: zoek de samenwerking in de keten en begin gewoon.”

Duurzaamheidsthema’s
Intergamma heeft duurzaamheid echt verankerd in de kern van de strategie”, aldus Simone. “In 2030 moet onze CO2-uitstoot zijn gehalveerd ten opzichte van 2021 en in 2050 willen we dat de uitstoot zero is. Om een goed fundament onder onze doelstellingen te leggen, hebben we in 2022 een nulmeting en materialiteitsanalyse uitgevoerd. Op basis daarvan hebben we vijf duurzaamheidsthema’s benoemd waar we ons op focussen. Eén van de aandachtsgebieden is de inkoop van duurzame producten en materialen, omdat we zien dat we juist daar impact kunnen maken bij het reduceren van CO2-uitstoot.”

CSRD is een kans
Intergamma is al jaren bezig op het gebied van Scope 1 en 2, bijvoorbeeld door het energiezuiniger maken van de eigen winkels en de plannen voor de realisatie van een nieuw gecentraliseerd duurzaam distributiecentrum. Simone: “Samen met onze leveranciers gaan ook invulling geven aan de vermindering van onze Scope 3 uitstoot, in het kader van de CRSD. Ik vind de CSRD een goede ontwikkeling, omdat het voor een gelijk speelveld zorgt en voor versnelling. Iedereen heeft dezelfde vragen en maakt een beweging dezelfde kant op, waardoor er een versnelling optreedt. Het is veel werk, maar het is ook een kans om gericht te verbeteren en duurzamer te worden.”

Scope 3: ketenbrede informatie
“Intern hebben we heel veel informatie, we zijn echt een datagedreven organisatie, maar Scope 3 raakt de hele keten. Omdat we als retailer vele tienduizenden producten in ons assortiment aanbieden, hebben we dus heel veel data nodig van onze leveranciers. Maar je kan niet overal een LCA, een Life Cycle Analyse, van maken. Veel leveranciers willen graag meewerken en verduurzamen, maar weten vaak nog niet hoe ze de uitstootgegevens op productniveau moeten berekenen en data moeten uitwisselen. Dat maakt het lastig om aan Scope 3 invulling te geven. Het was daarom mooi dat we hierbij samen met de Topsector Logistiek op onderzoek konden. Dat we konden onderzoeken hoe we op een slimme, eenduidige manier data kunnen berekenen en uitwisselen met leveranciers, zodat we uitstoot van de diverse producten met elkaar kunnen vergelijken. En we willen dit ook branchebreed aanvliegen, zodat leveranciers hun data altijd op eenzelfde manier kunnen aanleveren. Anders maken we elkaar helemaal gek.”

Carbon Added Accounting
In opdracht van de Topsector ging Districon daarom samen met Intergamma aan de slag. “Met vijf leveranciers hebben we gekeken welke informatie al beschikbaar is en hoe, met welke methode, we tot gestandaardiseerde informatie-uitwisseling kunnen komen”, meldt Simone. “Dat was één traject. Het andere richtte zich op Carbon Added Accounting, een van de methoden om ketenbreed de footprint van een product inzichtelijk maken. Daarvoor hebben we samen met Bolton Adhesives de uitstoot van twee Bison-producten in kaart gebracht. Want pas als je concrete gegevens hebt, kan je gericht verbeteringen doorvoeren.”

Gedegen methode
Simone: “Carbon Added Accounting is een goede methode om uit te rekenen wat de uitstoot van een product over de hele keten is. Het is een gedegen methode, die heel gedetailleerd inzicht geeft. De uitkomsten komen dicht in de buurt van een LCA. De keerzijde is echter dat het heel arbeidsintensief is. Voor een retailer zoals wij is het onmogelijk deze methode voor al onze producten te gebruiken. Het moet pragmatischer.”

Materialen en productie grootste impact
“De uitkomsten gaven ons echter wel de bevestiging dat 85 tot 95% van de footprint van een product wordt bepaald door de gebruikte materialen en de energie om te produceren. Dus: wat zit er in? Zijn dat virgin of gerecyclede materialen? Waar komen deze materialen vandaan? Van dichtbij of ver weg? Dat wordt onze opdracht naar de toekomst: om daar verbeterslagen in te slaan. Daarbij kunnen we niet tot in detail alle materialen van elk product inzichtelijk maken, maar moeten we bijvoorbeeld gaan kijken welke drie materialen er vooral in een product zitten en ons daarop focussen. Nu zullen deze data veelal gebaseerd zijn op schattingen, maar in de toekomst hopen we tot betere schattingen te komen. En uiteindelijk tot echte berekeningen.”

Steeds meer leren
“Onze volgende stap is om vanuit de doe-het-zelfbranche een pilot te doen, waarbij we tot data-uitwisseling komen met meerdere leveranciers, zodat we daar weer van kunnen leren. In dat traject zoeken we echt naar een mix van leveranciers die hun data al ver op orde hebben en leveranciers bij wie dataverzameling en verduurzaming nog in de kinderschoenen staat. Je moet een positieve afspiegeling hebben om te weten waar je bij opschalen tegenaan gaat lopen. Door dit als branche samen op te pakken en tot een standaard manier te komen waarop we data opvragen, maken we het voor iedereen makkelijker en kunnen we bovendien sneller schakelen.”

Begin gewoon
De belangrijkste tips die Simone heeft voor bedrijven die de uitstoot van hun producten in kaart te willen of moeten brengen: “Begin gewoon en ga dan stap voor stap verbeteren. Dus niet streven naar perfectie, want dan duurt het veel te lang. Ook voor ons zijn de doelstellingen voor 2030 en 2050 spannend en we gaan gaandeweg waarschijnlijk nog heel veel leren, maar we zetten in ieder geval alles op alles om dit te bereiken. Dus ga experimenteren. Zoek de samenwerking op in keten, met leveranciers, maar ook branchebreed. Zo kan je samen leren en van daaruit het hele proces gaan versnellen.”

Ook aan de slag?

Enthousiast geworden door dit artikel en wil je ook aan de slag met ketenbrede uitwisseling van duurzaamheidsinformatie? Neem dan op contact op Guido de Wit.