CountEmissions 3: CPI, de handige nieuwe indicator (1)

De COFRET-allocatie berekeningen die de basis vormen van ISO-14083 bestaan uit drie delen: 

Eerst alle vervoersprestaties berekenen en optellen van de rit 

 • De vervoersprestatie is een maat voor de toegevoegde waarde voor een zending:
  • Hoe groot is elke zending? 
  • Hoe ver weg wordt die gebracht? 
  • Dit is vrijwel gelijk aan hoe kostprijzen vooraf berekend worden. 
  • De prestatie afstand is de vogelvluchtafstand tussen herkomst en bestemming

Die som delen door de totale uitstoot van de rit

 • Die deling levert de CPI (COFRET prestatie Indicator) op voor deze rit 
 • De gemiddelde uitstoot per eenheid van prestatie 

Vervolgens per zending uitrekenen wat de uitstoot is 

In de onderstaande infographics wordt dit verder uitgelegd. De achtergrond is te vinden is hier te downloaden. De CPI blijkt een heel slimme en handige indicator te zijn. Maar daarover meer in een volgende post.

Een CPI berekenen lijkt heel sterk op hoe kostprijzen voor transport aan klanten berekend worden: de netto afstand tussen herkomst en bestemming is een maat voor de prijs (en niet of een pakje de hele rondrit in de wagen gezeten heeft en vlak voor de terugkeer afgeleverd wordt). 

De CPI blijkt een heel slimme en handige indicator te zijn, want: 

 • De CPI is veel beter in het voorspellen van de uitstoot  het vervoer van een zending dan de klassieke “emissie intensity factors” 
 • Het is heel makkelijk om met een CPI en vrachtbrief informatie de uitstoot per zending te voorspellen 
 • De CPI laat de logistieke effectiviteit zien van de combinatie van verlader en vervoerder, uitgedrukt in energieverbruik en vervolgens in CO2 uitstoot. En die blijkt binnen segmenten dicht bij elkaar te liggen, en tussen segmenten  behoorlijk te verschillen. 
 • De CPI is een soort nacalculatie van kostprijzen: wat heb je daadwerkelijk gerealiseerd? 

In deze post leggen we het principe uit, het vervolg gaat over een van de nuttige en slimme toepassingen. 

(Klik op de afbeeldingen om te vergroten)