Vanaf 2027 moeten bedrijven gaan betalen voor hun aandeel in de uitstoot van een product. Logisch dus dat je goed in kaart wil brengen wat jouw aandeel van de uitstoot is: je wil immers niet betalen voor de uitstoot van een ander. De break-out sessie ‘Maak CO2-uitstoot van je product aantoonbaar: Carbon Added Accounting’ tijdens het Topsector Logistiek Festival zoomde daarop in. Daarbij werden ook de ervaringen van TABS met deze methodiek gedeeld.

Relevant voor grote én kleine bedrijven
Door wetgeving, zoals de CSRD, en vragen van inkopers en consumenten neemt de vraag naar uitstootgegevens door de hele keten toe. “Topsector Logistiek is daarom al sinds 2019 bezig met Carbon Added Accounting”, weet Daan Andriesse (Districon/Royal HaskoningDHV). “Bij deze methode wordt álle uitstoot uit de hele keten in kaart gebracht, niet alleen van de logistiek.” En dat moet ook wel, want voor Scope III moet je met aantoonbaar betrouwbare data de totale emissie van een product kunnen aantonen. De resultaten moeten worden gecontroleerd door een accountant en opgenomen in je jaarverslag. Vanaf boekjaar 2024 geldt dat voor CSRD-plichtige bedrijven, maar omdat zij daarvoor cijfers nodig hebben van hun leveranciers en onderaannemers, sijpelt het naar heel veel andere bedrijven door. In de eerste jaren zal de focus in CSRD-rapportages liggen op compliance en zijn grove berekeningen voldoende. Later, als CO2-uitstootruimte steeds schaarser wordt, moet de rapportage op basis van echte bedrijfsdata gebeuren. Daarom is het goed om er nu al mee bezig te zijn.

Carbon Added Accounting bij TABS
Daan: “Carbon Added Accounting helpt om de emissiedata en de bijbehorende datakwaliteit slim te rapporteren. In opdracht van de Topsector Logistiek begeleiden we deelnemende bedrijven om deze methode toe te passen. Zo wordt enerzijds de functionaliteit getoetst en kan deze waar nodig worden verbeterd. Anderzijds weten bedrijven hierdoor precies hoeveel emissie er tot en met hun punt in de keten is uitgestoten en kunnen zij dit ook echt aantonen.”
Eén van de deelnemende bedrijven is TABS: Timber And Building Supplies. “Wij hebben ons met Carbon Added Accounting onder andere gericht op underlayment”, vertelt projectmanager Ruben van de Kaats. “Toen we startten, dachten we 80% van de data te hebben, maar dat hebben we flink onderschat. Het bleek slechts 40% te zijn. We zijn er ook achter gekomen dat het ongelooflijk moeilijk is om aan data te komen. Leveranciers zijn niet altijd geneigd die te delen. Het is echt belangrijk om een goed contact met ze te hebben en ook om aan te geven wáárom je die gegevens nodig hebt. En wat zij ermee kunnen.”

Handvatten voor gerichte keuzes
“Nu door Carbon Added Accounting helder is waar de uitstoot het hoogst is, hebben we handvatten om keuzes te maken die passen bij de duurzaamheidsdoelstellingen van TABS”, stelt Ruben.
Maar nu heb je slechts één product geïnventariseerd, komt de vraag uit de zaal: hoe doe je dat als je straks de uitstoot van ál je producten moet vastleggen? Ruben: “Wij zien dit als het begin. We willen bewijzen wat we kunnen en ervaren hoe het werkt. Tegelijkertijd realiseren we ons dat dit bijna onmogelijk is voor het volledige assortiment. We richten ons daarom de komende tijd op de meest ingekochte producten en kijken waar die vandaan komen. Zo realiseren we de grootste impact. Bij die producten willen we stap voor stap verbeteringen doorvoeren, sámen met de leveranciers. We moeten hen ook de kans en tijd geven om aanpassingen door te voeren.”

“We gaan het gewoon doen”
Het is wel duidelijk dat je niet alleen meer naar de prijs kan kijken bij inkoop, stelt hij: de uitstoot wordt steeds belangrijker. Ook in tenders. “Mensen vragen zich bovendien af: wil ik wel bij jou werken? Duurzaamheid speelt echt een rol bij het huidige arbeidstekort. Als bedrijf moet je er dus wat mee. Wij willen daarom niet wachten tot de wet- en regelgeving ons dwingt de uitstoot per product te rapporteren, wij gaan het nu gewoon doen.”

Meer weten?
Op de website van Carbon Added Accounting vind je uitgebreide informatie en richtlijnen over deze methode.