Carbon Added Accounting: betrouwbare CO2-footprint van producten op basis van concrete bedrijfsdata

Je moet als bedrijf je CO2-uitstoot rapporteren, toewijzen en reduceren. Klanten, overheden, consumenten en banken vragen en eisen namelijk om betrouwbare uitstootgegevens. Ook op product- of dienstniveau. Je hebt dus concrete data nodig: van je eigen bedrijf én van alle leveranciers uit de keten. Maar hoe pak je dit aan? Topsector Logistiek ontwikkelde een uniforme methodiek voor de hele productieketen: Carbon Added Accounting. Met de al aanwezige bedrijfsdata kan je direct aan de slag. Zo leg je je footprint eenduidig vast, voldoe je aantoonbaar en eenvoudig aan de (toekomstige) wet- en regelgeving en krijg je inzichten om bedrijfsprocessen gericht te optimaliseren en verduurzamen.  Joost Wesselman van Wesselman Flowers deelt zijn ervaringen.

Gevolgen Europese CO2-wetgeving

In het Europese Klimaatakkoord is vastgelegd dat bedrijven hun CO2-uitstoot vóór 2030 met 55% moeten reduceren. CSRD-plichtige bedrijven moeten daarom al vanaf boekjaar 2024 hun milieu-impact opnemen in hun jaarverslag. De Scope III in CSRD verplicht bedrijven bovendien om hun uitstoot op productniveau te rapporteren, zodat overheden, klanten en consumenten milieubewuste keuzes kunnen maken. Daarvoor hebben ze alle uitstootdata van hun leveranciers nodig. Zelfs als deze buiten de EU opereren. Dat wordt mogelijk door het zogenaamde Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Hierbij betalen bedrijven een CO2-importtax over de footprint van producten die zij invoeren in de EU.

Vanaf 2027 moeten inwoners van de EU bovendien gaan betalen voor de uitstoot van broeikasgassen die zij veroorzaken. Om de uitstoot van ieder product en iedere dienst aantoonbaar en verifieerbaar te maken, zijn daarom voor de hele keten transparante, uniforme data nodig.

Al deze wetgeving maakt de footprint van je producten en diensten tot een essentiële KPI van je bedrijf. Het lijkt in eerste instantie wellicht lastig om die aantoonbaar te maken, zeker als schakel binnen een supply chain. Met de Carbon Added Accounting methode is het echter haalbaar. Gewoon met de bedrijfsdata waar je nu al over beschikt.

Wat is Carbon Added Accounting?

Carbon Added Accounting is een praktische methode voor CO2-boekhouding door de hele productieketen heen. Het is grofweg te vergelijken met de btw die je in rekening brengt voor jouw deel van het werk. Je berekent jouw aandeel van de CO2e-uitstoot door. Omdat je daarbij ook een indicatie geeft van de datakwaliteit van je eigen gegevens en die van de voorgangers in de keten, wordt duidelijk hoe betrouwbaar en nauwkeurig de uiteindelijke totaalcijfers zijn. Dat is niet alleen voor de bedrijven zelf, maar ook voor accountants, overheden en consumenten van belang. Zo kunnen zij bewust duurzame keuzes maken. Uiteindelijk kom je tot de totale CO2-footprint van een product of dienst: de footprint van de totale keten. Carbon Added Accounting is zo opgezet dat het aansluit bij bestaande boekhoudmethodes. Financiële directeuren, controllers en accountants die ermee werkten, geven aan dat zij er hierdoor makkelijk mee kunnen werken

Al aanwezige bedrijfsdata volstaan

Joost Wesselman, directeur-eigenaar van Wesselman Flowers en Tulpen.nl, ging samen met de Topsector met Carbon Added Accounting aan de slag. “Ik vind dat je je bedrijf zo hoort neer te zetten dat je uiteindelijk duurzaam kan opereren. Dat is the way to go. Het is niet zo dat we dat morgen bereikt hebben, maar het is wel ons streven om het elk jaar beter te doen.”

Om dat te realiseren, leveren zij nu alle gegevens die ze hebben bij de Topsector aan: over energieverbruik, productie, locaties, de oppervlaktes, het aantal kilo’s verpakkingen, et cetera. Joost: “Zij laten daar vervolgens hun rekenwerk, de Carbon Added Accounting methode, op los. Het gaat zelfs zo ver dat wij ze in contact brengen met onze leveranciers van onder andere bollen en machines. Ze gaan daar meteen achteraan. Zo weten we nu bijvoorbeeld wat de footprint is van de machines die we gebruiken, waardoor we ook steeds meer inzicht krijgen in onze eigen footprint.
Natuurlijk vraagt dit een inspanning van onze kant, maar het is mooi dat zo’n overkoepelende organisatie de mankracht en middelen heeft om het voor ons mogelijk te maken deze stap te zetten. De breedte van het project, waarbij al onze bedrijfsprocessen worden doorgelicht, de manier waarop ze het aanpakken, de ervaring die ze meebrengen en hoe diep ze in de materie duiken: dat maakt het voor ons heel interessant.”

Samen de methodiek bedenken

Maar hoe is het om met Carbon Added Accounting te werken? “De data boven tafel krijgen gaat prima,” vindt Joost, “maar om de footprintberekeningen handen en voeten te geven vind ik nog lastig. Daarbij heb ik de expertise van de Topsector nog wel nodig. En de methodiek met elkaar bedenken, dat is ook een verhaal apart. We hebben in het verleden bijvoorbeeld bedrijven overgenomen. Hoe bereken je dan de carbon footprint van zo’n bestaand bedrijf? Daar stellen die mensen van de Topsector meteen vragen over. Want die footprint moet je feitelijk over een x aantal jaar afschrijven. Bij dat soort dingen is het fijn dat er mensen met ervaring bij betrokken zijn. Ze denken gewoon heel ver door, pakken het direct op en voeren het ook meteen door in de berekeningen. Dat brengt ons echt een stap verder.”

De resultaten

“We zijn er nu mee bezig om de uitstoot per tulp te berekenen. Dat is redelijk nieuw in de branche, dat je over de hele keten de footprint gaat berekenen per tulp, bos of verkoopeenheid. Op korte termijn kunnen we daar echt wat over roepen. Het is bovendien heel leerzaam om te zien waar we nu staan en waar we vijf jaar geleden stonden. Het maakt duidelijk welke maatregelen effectief zijn en wat we al hebben bereikt. Op basis van de data die uit de systemen komen, kunnen we onze processen en maatregelen monitoren, evalueren en de effecten in kaart brengen en vergelijken. Dat geeft handvatten om een pad naar de toekomst uit te stippelen, waarin we steeds duurzamer gaan produceren.”

Binnenkort lees je het hele verhaal van Joost Wesselman op onze site.