Wordt de ISO-norm meteen van kracht in de EU?

Een ISO norm is wat anders dan een EN-norm. ISO is een internationaal instituut wat wereldwijd poogt te werken, CEN is het Europese norm instituut, en in Nederland de NEN die participeert in de CEN. Normaliter neemt de CEN een ISO-norm over, als die niet conflicteert met bestaande EN-normen en er geen bezwaren zijn van EU-landen. Dan krijgt dezelfde tekst ook een EN-nummer.