Wordt carbon footprinting verplicht voor bedrijven?

Voor grote industriële bedrijven is het al verplicht om deel te nemen aan Emissiehandel via het EU Emmision Trading Scheme en hun carbon footprint in kaart te brengen. Binnen dit programma hebben bedrijven beperkte uitstoot rechten die kunnen worden verhandeld.

In het Klimaatakkoord van Nederland is de wens opgenomen, ook voor productiebedrijven.

De kosten per ton CO2 fluctueren, onder ETS zijn deze zelfs boven de 50 euro geweest in 2021. De verwachting van veel experts is dat deze prijs gaat stijgen tot 100 euro per ton uitstoot in 2030 en op termijn nog meer. Een eenvoudig rekensommetje laat zien dat een prijs van 100 euro per ton ongeveer overeenkomt met 10 ct/km voor een trekker/oplegger combinatie.