Wat is Carbon Added Accounting?

Carbon Added Accounting is het registreren en doorgeven van CO2-uitstoot in een voortbrengingsketen, vergelijkbaar met de manier waarop btw wordt doorgegeven.

Carbon Footprinting is de opmaat voor Carbon Added Accounting. Want door inzicht te hebben in de uitstoot van een economische activiteit, wordt het mogelijk om daar een boekhouding van bij te houden. Lees meer