Is accreditatie van een tool nodig of verplicht?

Voor een inschatting van je carbon footprint is accreditatie niet nodig.

Voor tools die formele rapportage richting klanten, overheid en andere stakeholders verzorgen is accreditatie wenselijk. Het is wel de vraag wie de accreditatie doet, en wat dat inhoudt. Iedere organisatie kan stellen dat ze een accreditatie verzorgt, maar als er geen norm aan gekoppeld is, en onafhankelijk toezicht op het proces, dan heeft die uitspraak weinig waarde.