Decamod

Decamod

De Topsector Logistiek heeft TNO gevraagd kennis en tools te ontwikkelen om deze informatie te kunnen geven. Dat heeft geleid tot een verzameling van tools, databases én expertise, die samen Decamod worden genoemd. Decamod bevat een CO2-boekhoudmodel waarmee het effect van maatregelen voor CO2-reducties in de logistiek kunnen worden doorgerekend.

Met Decamod kunnen zogenaamde ‘what-if’-analyses worden uitgevoerd om de effecten van verschillende verduurzamingsscenario’s inzichtelijk te maken.

Als onderdeel van de ontwikkeling van Decamod is voor de volgende drie scenario’s de CO2-reductie berekend:

 

Bouwlogistiek

Het rapport bouwlogistiek beschrijft de kwantitatieve analyse van diverse maatregelen voor CO2-besparingen in de bouwlogistiek. Het gaat daarbij om technische maatregelen, zoals de inzet van elektrische voertuigen, het gebruik van waterstof en het gebruik van hernieuwbare brandstoffen, en logistieke maatregelen, zoals bouwhubs, het combineren van retourstromen, en control towers.

Zero-emissiezones

Het rapport zero-emissiezones beschrijft de doorrekening van decarbonisatie-maatregelen in de steden Rotterdam en Utrecht. De resultaten zijn vervolgens toegepast op een groot aantal steden die de invoering van een zero-emissiezone voor stadslogistiek overwegen.

Modal Shift

Het rapport modal shift beschrijft het effect van een modal shift-scenario waarin een deel van het containervervoer op de goederencorridors Oost en Zuid van de weg naar spoor en binnenvaart wordt verplaatst. Ook is gekeken naar het resultaat als modal shift wordt gecombineerd met de inzet van zuinige voertuigen, zoals Super EcoCombi’s.

Decamod CO2-uitstoot in de logistiek in NL

Decamod scenario CO2-reductie Bouwlogistiek

Decamod scenario CO2-reductie Zero-emissiezones

Decamod scenario CO2-reductie Modal Shift